Dlaczego Waldorf

 

  „Najważniejszą rzeczą jest stworzenie edukacji, dzięki której ludzie ponownie nauczą się ze sobą żyć.” Rudolf Steiner  


#LUDZIE #PRZESTRZEŃ #MIEJSCE
Liceum Waldorfskie w Bielsku-Białej ulokowało się w willi Bajka. Piękny, wolnostojący budynek w Cygańskim Lesie, wokół park, a tuż obok Waldorfska Szkoła Podstawowa i przedszkole - to bardzo ważne, bo miejsce, atmosfera i sąsiedztwo tworzą dobrą przestrzeń do pracy twórczej. Najważniejsza jest jednak nasza młodzież - bo ona właśnie nadaje sens temu miejscu. To młodzież wyjątkowa: samodzielna w myśleniu, twórcza w dyskusjach, ciekawa świata i wolna od ograniczeń (w granicach rozsądku i prawa oczywiście).

#NAUCZANIE EPOKOWE #SZTUKA W PRAKTYCE

W szkole waldorfskiej duży nacisk kładzie się na integrowanie wiedzy z różnych dziedzin i odnoszenie jej do człowieka. Poszczególne przedmioty (takie jak: biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka) realizuje się w tzw. epokach, czyli w formie trzy - lub czterotygodniowych cykli tematycznych. To pozwala lepiej zgłębić i zapamiętać treści. Według pedagogiki waldorfskiej takie podejście umożliwia naturalny sposób uczenia się człowieka, który, kiedy czymś się zainteresuje, zgłębia to zagadnienie przez dłuższy czas. Ważne jest także artystyczne opracowanie i przedstawienie treści lekcji, by pobudzić wiele zmysłów: działać nie tylko słowem, ale i barwą, dźwiękiem, nastrojem. Plan dnia wygląda zwykle tak, że po 1,5-godzinnej lekcji głównej, która wymaga największego zaangażowania intelektualnego odbywają się (naprzemiennie) zajęcia z matematyki i j. polskiego. Po południu prowadzone są, w podziale na mniejsze grupy języki obce (od 1 klasy szkoły podstawowej dzieci uczą się dwóch języków), zajęcia z etyki/religii, gimnastyka oraz obowiązkowe warsztaty z przedmiotów artystycznych (muzyka, nauki plastyczne, teatr, prace ręczne, ceramika/rzeźba). To bardzo ważne, bo według pedagogiki waldorfskiej obcowanie ze sztuką i doświadczanie jej na codzień pomaga wszechstronnie się rozwijać. Wraz z rozwojem intelektu kształtuje się osobowość. Bloki artystyczne prowadzone są w formie zajęć praktycznych. To nie sucha teoria, ale aktywny proces edukacyjny, który pozwala na wydobycie z młodzieży twórczej energii. Zajęcia prowadzone są przez osoby na codzień zajmujące się sztuką i rzemiosłem artystycznym. Nasi uczniowie w szkole: rzeźbią, malują, lepią w glinie, muzykują, tworzą sztuki teatralne nie dla efektu, bo nie każdy jest artystą, ale dla samego procesu, w czasie którego uruchamiają się wszystkie zmysły i otwiera serce.

#ROZSZERZENIA #PROFILE #KIERUNKI

Zdecydowaliśmy się umożliwić młodzieży wypracowanie własnej drogi rozwoju - nie tworzymy zatem klasy tzw. profilowanej. Od II semestru klasy I LO każdy uczeń realizuje swoją ścieżkę edukacyjną. Jak to działa w praktyce? Do końca I semestru w klasie uczniowie składają deklaracje wyboru tzw. rozszerzeń - wybierają przedmioty, którym zamierzają poświęcić więcej czasu, a docelowo zdawać je na maturze. Tym sposobem powstają małe, 2-5-osobowe, zespoły edukacyjne, w których młodzież pracuje w zależności od ilości złożonych deklaracji. Ten model obowiązuje aż do klasy 4, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by w razie potrzeby zmienić tzw. rozszerzenie.

#JĘZYKI (NIE)OBCE

W Liceum Waldorfskim uczymy języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Przyjęliśmy założenie, że każde z naszych uczniów, kończąc szkołę, powinien bezproblemowo komunikować się w języku angielskim, mając komfort w tym zakresie. Dlatego zajęcia z języka angielskiego realizujemy na poziomie rozszerzonym - obowiązkowo dla wszystkich uczniów. W razie potrzeby profilujemy edukację tak, by osoby, które z  jakiegoś powodu mają trudność w nauce, mogły uzupełnić swoją wiedzę. Język niemiecki i hiszpański jest do wyboru - wykładany w mniejszych podgrupach.

#FILOZOFIA

W klasie 1, 2 i 3 nasza młodzież ma regularne zajęcia z filozofii, prowadzone w formie konwersatoriów. Na czym to polega? Każde spotkanie poświęcamy uważnej lekturze fragmentu tekstu źródłowego i krytycznej analizie. Pożądane są oczywiście własne, krytyczne opinie i interpretacje. Filozofia jest w Waldorfie przedmiotem obowiązkowym, realizowanym w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W klasie 1 czytamy m.in. Platona, Arystotelesa czy Senekę. W kolejnych - przyjdzie czas m.in. na Kanta, Wittgensteina, Husserla, egzystencjalistów i postmodernistów.

#PROJEKTY #PRAKTYKI ZAWODOWE

Kluczowym w dzisiejszym świecie wydaje się umożliwienie młodym ludziom, jeszcze w okresie nauki szkolnej, podjęcia praktycznych zadań i sprawdzenie siebie w warunkach, które panują na rynku pracy. Chłopcy i dziewczęta, szczególnie po okresie dojrzewania, potrzebują doświadczeń i przeżyć, które można zdobyć w konkretnych warunkach nowoczesnych procesów. Proponowane obszary pracy i doświadczenia: 

     ·      praktyki w rolnictwie,

     ·      praktyki w leśnictwie,

     ·      praktyka w zakładach pracy,

     ·      praktyka socjalna.

#CHILLROOM

Wreszcie odpoczynek. Uczniowie Liceum Waldorfskiego „zorganizowali” sobie przestrzeń zarezerwowaną dla ich potrzeb. Na wygodnych kanapach i pufach, w otoczonej zielenią, zabytkowej oranżerii, pośród regałów z książkami, w czasie wolnym od zajęć (na przerwach, podczas tzw. okienek, a niejednokrotnie po lekcjach) nasi uczniowie: grają w szachy, na ukulele albo gitarze, balansują między meblami na hulajnodze, dość głośno słuchają muzyki, debatują, oglądają filmy na dużym ekranie, czasem „ostro” wymieniają poglądy, twórczo się nudzą i, jak na nastolatków przystało, bez entuzjazmu sprzątają po chętnie urządzanej uczcie tostowo-serowej. Do strefy ucznia często jednak zapraszają swoich nauczycieli, z którymi niejednokrotnie wspólnie podejmują te wszystkie aktywności (prócz jazdy na hulajnodze oczywiście).