Nauczyciel

   

Najważniejszym elementem pracy wychowawcy – nauczyciela jest obserwacja.

Od jej efektów zależy dobór zadań i wymagań oraz sposób motywowania i pomocy dziecku. W czasie swobodnej zabawy dzieci mogą samodzielnie wybierać zajęcia i partnerów. Nauczyciel służy pomocą, daje przestrzeń do zabawy i samodzielnego rozwiązywania problemów. To, czego dziecko nauczy się poprzez przeżywanie i działanie w swobodnej lub inspirowanej przez nauczyciela zabawie, przekształca się w wiedzę i trwałe umiejętności. 

Nauczyciel na każdy dzień przygotowuje zajęcia, wykonując konkretną pracę – dzieci widzą jej przebieg i efekt końcowy. Nauczyciel może np. zajmować się robieniem prostych zabawek i ozdób do wyposażenia sali lub własnoręcznie wykonuje prezenty urodzinowe dla dzieci. 
 

   

Podczas takich działań nauczyciel prowadzi jednocześnie obserwacje i w razie potrzeby włącza się w działania dzieci. Koncentracja nauczyciela na swoim działaniu motywuje dzieci, pomaga im skupić się na swoich zajęciach. 

Nauczyciele, układając plan zajęć, dbają o to, by dzieci miały możliwość przeżywania różnych nastrojów podczas całego dnia. Człowiek, który zna swoje nastroje, potrafi sobie z nimi radzić, umie rozpoznać nastroje innych ludzi, przez co łatwiej nawiązuje przyjaźnie i wchodzi w kontakty społeczne.