Oddział przedszkolny, plan zajęć

   

  8.00 – 8.30   Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg inwencji i zainteresowań dzieci  
  8.30 – 8.40   Powitanie w kręgu
  8.40 – 9.15   Czynności samoobsługowe, wspólne przygotowanie do śniadania, śniadanie
  9.15 – 9.45   Zajęcia edukacyjne / w tym angielski dwa razy w tygodniu
  9.45 – 10.45 Zabawy dowolne w sali
10.45 – 11.05 Korowód - zajęcia rytmiczno-muzyczne ze śpiewaniem i recytacją

11.05 – 12.05 Pobyt na świeżym powietrzu - spacery, organizowane i dowolne zabawy w szkolnym ogrodzie
12.05 – 12.35 Zajęcia artystyczne i praktyczne (rysowanie, malowanie, lepienie z naturalnego wosku, pieczenie bułeczek, praca z wełną owczą, tkanie, wyplatanie)
 12.35 – 12.45 Bajka
12.45 – 13.15 Obiad
 13.15 – 15.00 Zabawy dowolne w sali bądź w ogrodzie szkolnym