Olimpiada

 

   

„Czyń z nauki źródło radości i delektowania się.” Rudolf Steiner

 Gdy dziecko wchodzi w wiek 11-12 lat zaczyna dostrzegać w świecie harmonię i piękno. Zaczyna świadomie patrzeć na to, kto lub co rządzi tym światem, zaczyna zadawać pierwsze pytania o sens życia. To pierwszy krok ku filozofii.

 

   

 

Dlatego też, w piątej klasie szkoły Waldorfskiej dzieci poznają  historię, sztukę i sport  antycznej Grecji, bo to właśnie tam,  
powstały pierwsze pytania o sens i piękno otaczającego ludzi świata. Szkoły waldorfskie kładą szczególny nacisk na naukę poprzez doświadczenie, dlatego co roku, na całym świecie organizowane są Igrzyska Olimpijskie, w trakcie których, dzieci uczą się czym jest  praca zespołowa, zdrowe współzawodnictwo, wzajemne wspieranie się i zmaganie z własnymi słabościami, a wszystko to w atmosferze, strojach i zabawach odwołujących się do starożytnej Grecji. 


Zobacz film z Olimpiady Szkół Waldorfskich 2015:

 

 

 Galeria zdjęć: