Rada rodziców

   

Rodzice i ich zaangażowanie w życie szkoły to cecha charakteryzująca wszystkie szkoły waldorfskie na całym świecie. To wlaśnie dzięki wspólnym inicjatywom dorosłych, rodziców i nauczycieli, dzieci mogą poczuć namiastkę domu w szkole i czują się w niej bezpieczne.  Dlatego też, z myślą o rozwoju wspólpracy rodziców ze szkołą została powołana Rada Rodziców, w działania której może zaangażować się każdy kto ma pomysł, czas i chęci by stworzyć wspólną i bezpieczną przestrzeń. 

   

 

Rodzice w ramach wspólnych działań m.in.:
▪ pomagają w odnawianiu szkoły i przygotowaniu sal przed rozpoczęciem Roku Szkolnego,
▪ współorganizują Święta Szkoły I inne wydarzenia szkolne,
▪ organizują zajęcia w czasie pozalekcyjnym (np. zajęcia sportowe, ciekawe wyjazdy dzieci, festiwale)
▪ wspierają szkołę w miarę swoich zdolności i umiejętności.
▪ biorą udział w w warsztatach dotyczących wychowania, psychologii i pedagogiki waldorfskiej.