Strajk klimatyczny w Berlinie/obchody stulecia pedagogiki waldorfskiej

W piątek, 20 września 2019 r. miał miejsce na całym świecie strajk klimatyczny. Uczniowie naszej szkoły - VI kl. szkoły podstawowej  oraz  I kl. liceum - wzięli udział w największej demonstracji, jaka odbyła się w ramach tego strajku, w Berlinie. Przed Bramą Brandenburską zgromadziło się ok. 270.000 osób w różnym wieku, ale przede wszystkim młodzież szkolna, która przybyła na miejsce dużymi grupami pod opieką nauczycieli. Swoją obecnością, ogromnymi transparentami i skandowanymi hasłami młodzi ludzie chcieli zwrócić uwagę całego świata, a szczególnie polityków, na konieczność zatrzymania zmian klimatycznych i ochronę środowiska naturalnego. Nasi uczniowie wraz z kolegami i koleżankami jednej z berlińskich szkół waldorfskich mieli okazję być w samym centrum tego wydarzenia i pokazać swoje zaangażowanie w aktualne problemy.