Świetlica szkolna

   

Czas świetlicy to czas przede wszystkim odpoczynku i dobrej, swobodnej zabawy.
W pedagogice waldorfskiej zabawa jest najważniejszą aktywnością małego dziecka, jest jego "zawodem". Sposób zabawy we wczesnym dzieciństwie ma determinujący wpływ na sposób życia w świecie dorosłym. Obecnie coraz więcej jest dzieci, które nie potrafią się bawić, ich zabawa szybko przeradza się w nudę lub dzikie wyżywanie się. Takie dzieci potrzebują wsparcia nauczycieli.

 

   

 Zabawa jest odpowiednią dla wieku dziecka formą uczenia się i przetwarzania przeżyć. Umożliwia dziecku poznawanie świata w działaniu, co daje wewnętrzne zaufanie i pewność siebie. Siły, które dziecko wykorzystuje i rozwija podczas zabawy przemieniają się w późniejszym życiu w zdolność do koncentracji, uczenia się i pamięci. Podczas swobodnej zabawy rozwijają się intensywnie zmysły dziecka. Natomiast podczas zabawy w ogrodzie, dziecko może zaspokajać potrzebę ruchu, niezbędnego dla jego prawidłowego rozwoju.
Na świetlicy pozwalamy dzieciom na samodzielną, swobodną zabawę, lecz nie tylko. Dzieciom, które potrzebują pomocy, pomagamy przy robótkach ręcznych, inicjujemy niektóre aktywności, by później mogły sobodnie je kontynuować już bez wsparcia nauczyciela.

A zatem: wyplatanie, filcowanie, wyszywanie, malowanie, rysowanie, wiązanie, co nam w duszy zagra lub w rączki zapląta.