Sieć obywatelska Watchdog Polska

Młodzież waldorfska oprócz standardowych lekcji uczestniczyła również w zajęciach realizowanych w formie edukacji pozaformalnej. WOS i historię wzmacniamy poprzez warsztaty. W roku szkolnym 2019/2020 odbyły się zajęcia prowadzone m.in. przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. O roli konstytucji i prawie dostępu do informacji publicznej uczniowie mogli porozmawiać podczas spotkania  z Szymonem Osowskim (prawnikiem, prezesem stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska), a o migrantach, uchodźcach i stereotypach z prof. Witoldem Klausem (dr hab. nauk prawnych, kryminolog i badacz migracji; autor wielu prac z zakresu kryminologii, sprawiedliwości naprawczej, praw człowieka, migracji i uchodźstwa).