Współpraca z ATH

Z bielską Akademią Techniczno-Humanistyczną wypracowujemy ścieżki stałej współpracy w zakresie nauk przyrodniczych oraz humanistycznych, a także współpracy dwustronnej w obszarze praktyk pedagogicznych.