Cele szkoły

 

"W szkole waldorfskiej nie ma miejsca na edukację selekcjonującą czy elitarną. Dla rodziców, którzy chcą takiego nauczania, ta szkoła nie jest właściwym miejscem. Prawo wszystkich dzieci do edukacji o najwyższej jakości jest nie tylko ideałem społecznym, lecz społeczną koniecznością." Rudolf Steiner, Social Basis for Education

 
 
 

Celem Szkoły jest rozwój indywidualności każdego dziecka. Szkoła naucza nie tylko podstawowych umiejętności i sprawności, ale także poszukiwania swego miejsca w społeczeństwie i świecie. Rozwija poczucie własnej wartości, zachowując zaufanie do samego siebie jako jednostki ludzkiej. W takiej atmosferze uczą się dzieci. Naszym celem jest, by wspomóc rozwój i wykształcić samodzielnie myślących, świadomych siebie młodych ludzi. Najważniejszą ideą jest aby dzieci, przy naszym wsparciu rozwijały wyobraźnię, niezależność, i jednocześnie poczucie odpowiedzialności. 

Szkoła motywuje uczniów do ciągłego rozwoju oraz poszerzania wiedzy w bardzo prosty sposób:

·      Zamiast ocen i oceniania - rozpalamy entuzjazm i zdolność inicjatywy;

·      Zamiast testów i ciągłych sprawdzianów - rozbudzamy wyobraźnię twórczą;

·      Zamiast rywalizacji i wyścigu - kształtujemy umiejętność współpracy i zainteresowania otoczeniem;

·      Poprzez artystyczne/obrazowe przekazywanie wiedzy wspieramy myślenie w ramach nauczania przedmiotów ścisłych;

·      Kształtujemy sferę uczuciową poprzez sztukę i artystyczne rzemiosło;

·      Zdolności społeczne rozwijajmy poprzez realizację wspólnych projektów.

 

Podstawowymi celami realizacji programu jest rozwinięcie wśród uczniów pożądanych postaw i cech:

·      kształtowanie odpowiedzialności,

·      poszanowanie drugiego człowieka,

·      poszanowanie życia,

·      empatia,

·      asertywność,

·      umiejętność aktywnego współdziałania z grupą,

·      uwrażliwienie na piękno i aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły,

·      uwrażliwienie na naturę i ekologię,

·      nawyki zdrowego trybu życia.