Oddział przedszkolny, cele

   

Podstawowa Szkoła Waldorfska to część niezależnego ruchu edukacyjnego, w którym na świecie działa ponad 1000 szkół. Zapraszamy do Oddziału Przedszkolnego!

ZAPEWNIAMY:
- realizację podstawy programowej opracowanej przez MEN
- liczne zajęcia artystyczne
- malowanie farbami akwarelowymi
- rysowanie
- tkanie i wyplatanie
- praca z filcem
- ceramika
- zajęcia muzyczne
- język angielski 2 razy w tygodniu
- zajęcia rozwijające umiejętności ruchowe
- codzienne opowiadanie baśni


 

   

 Pedagogika waldorfska uznaje wychowanie i nauczanie poprzez sztukę. Jej celem jest zapewnienie dziecku warunków harmonijnego, wszechstronnego rozwoju, odpowiadającego fizycznym i duchowym potrzebom istoty ludzkiej, tak aby wychować ludzi fizycznie zdrowych i silnych, o wolnych duszach i jasnych umysłach.
Pedagogika waldorfska kładzie silny nacisk na rozwój kreatywności, samodzielnego myślenia, umiejętności uczenia się, a także zdolności artystycznych oraz na zdobywanie przez dzieci umiejętności praktycznych. Stara się wykształcić człowieka twórczego, otwartego, o szerokich zainteresowaniach, zdolnego do samodzielnego kierowania własnym życiem.
Harmonijnie rozwijające się dziecko osiąga dojrzałość szkolną we wszystkich sferach: fizycznej, społecznej i emocjonalnej. Siły życiowe dziecka, które do tej pory były intensywnie zajęte rozwojem i kształtowaniem ciała fizycznego mogą być teraz wykorzystywane w innych dziedzinach. Dziecko jest gotowe do pójścia do szkoły.

Zobacz także informacje na temat zapisów do zerówki oraz czesnego  Przeczytaj więcej