Debaty oksfordzkie

Pod okiem specjalistów nasza młodzież odbyła warsztaty przygotowujące do udziału w tzw. debatach oksfordzkich, a w późniejszym czasie spróbowała swoich sił w tego rodzaju wystąpieniach. Debaty traktowane są jako doskonałe narzędzie z zakresu edukacji pozaformalnej, popularyzujące prowadzenie dyskusji na najwyższym poziomie merytorycznym i pod kątem kultury wypowiedzi. Główne korzyści z udziału w debatach oksfordzkich: 

• uczą krytycznego myślenia (wg magazynu Forbes umiejętność krytycznego myślenia jest na 1 miejscu niezbędnych kompetencji XXI wieku);

• uczą szacunku do zdania oponentek i oponentów;

• uczą korzystania z wiarygodnych źródeł informacji i wymagania merytoryki w przedstawianiu argumentów; 

• uczą szukania porozumienia i nowych rozwiązań;

 • wymagają pracy nad sztuką wystąpień publicznych - jedną z kluczowych umiejętności społecznych.

• stwarzają przestrzeń do publicznej wypowiedzi na ważne tematy;