Erasmus+

Szkoła Waldorfska w Bielsku-Białej uzyskała w tym roku Znak Jakości w programie Erasmus+. Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, zszerzający 34 państwa, dzięki któremu studenci mogą odbywać praktyki w wyjątkowych placówkach. Nasza placówka jest szkołą wielokulturową, a uczniowie często pochodzą z różnych zakątków świata (m.in. z Meksyku, ze Szkocji, z Włoch czy Wielkiej Brytanii). Przyjęcie wolontariuszy pozwoli nam jeszcze bardziej otworzyć się na świat. Z jednej strony będziemy mogli poznać nowe kultury, języki, tradycje, z drugiej propagować szerzej wspaniałą pedagogikę waldorfską. Nasi licealiści to zmotywowani i zaangażowani we wszelkie inicjatywy ludzie: otwarci na świat, podróżujący i pragnący w każdej formie rozwijać swoje pasje, w tym na arenie międzynarodowej. Szkoła Waldorfska rozumie, że wolontariat to korzyść sama w sobie. Daje  możliwość poznania wspaniałych ludzi i szansę na doskonalenie nowych umiejętności. Jest okazją do nauki i zdobycia doświadczenia.