Facylitacja

Szkoła Waldorfska jest inna niż wszystkie. Tworząc liceum chcieliśmy wyjść na przeciw pragnieniom młodych ludzi i postanowiliśmy zapytać samych zainteresowanych o idealne dla nich miejsce, w którym edukacja byłaby przyjemnością. W tym celu została przeprowadzona facylitacja pt. „Moje idealne liceum”. Wyniki były niesamowite. 

Oto stworzona przez dzieci lista definiująca zasoby dla liceum marzeń

1. Nauczyciel(e):

• potrafi pracować z trudnym uczniem

• ma doświadczenie zawodowe

• nieszablonowo myśli

• jest osobowością

• kreatywny

• z poczuciem humoru

• zdystansowany do siebie

• otwarty

• z podejściem psychologicznym

• ugruntowany w rzeczywistości

• wyrozumiały

• świadomy

• posiadający wiedzę o rozwoju człowieka

• prowadzi ciekawie lekcje

• motywuje i zaciekawia

• potrafi docenić starania ucznia

 

2. Infrastruktura:

• dobre jedzenie

• ładny budynek

• przestrzeń

• zieleń/ogród

• sala gimnastyczna

• „chill out” room (strefa ucznia)

• biblioteka

• pomieszczenia warsztatowe

• szafki dla uczniów

• ładne łazienki

• aula - kino i teatr

 

3. Kierunki i indywidualna ścieżka rozwoju:

• możliwość wyboru języków

• trenowanie różnych metod nauki

• praktyczne zajęcia (przedmioty artystyczne, zajęcia teatralne, szachy, przedsiębiorczość)

• warsztaty i wykłady ze znanymi i ciekawymi osobami

• wyjazdy/wycieczki

• program wymiany zagranicznej (motywacja do nauki języków; wyjazd z nauczycielem języka)

 

4. Rówieśnicy:

• max 15-18 osób w klasie

• wymiana międzyszkolna

• wolność od przemocy (zajęcia psychologiczne; treningi)

• wzajemne wspieranie się

• osoby otwarte na nowe doświadczenia

 

5. Wartości:

• manifest szkoły jako dokument przewodni

• nie musimy się lubić, ale się szanujemy

• motywacja wewnętrzna do przyjścia do szkoły

• przedstawiciele uczniów w komisji rekrutacyjnej

• akcje charytatywne (autentyczność i zgodność z manifestem szkoły)

 

Powyższa facylitacja najlepiej pokazuje, że nasze dzieci i młodzież są otwarci, przedsiębiorczy, mają swój głos.