Program nauczania klasa 10 (II LO)

Uczeń 2 klasy (16 lat) często po wakacjach pojawia się w szkole wyraźnie odmieniony. Poprzednie usposobienie, często pełne niepokoju i burzliwych nastrojów, ustępuje miejsca pragnieniu poznania faktów, informacji i szczegółów, co wymaga od niego nowego intelektualnego podejścia. Poprzednio uczniowie byli zazwyczaj usatysfakcjonowani, gdy dowiadywali się, jak jest; teraz chcą wiedzieć, skąd wiemy, że tak jest. Innymi słowy, szukają̨ nie tylko informacji, ale głębszego zrozumienia. Dlatego za każdym pytaniem „co” stoi pytanie „jak”, pytanie o genezę. Jak rzeczy stały się takimi, jakimi są? Przede wszystkim zaś chcą wiedzieć, jaki jest związek faktów z nimi samymi. W tym wieku młodzi ludzie silnie doświadczają swojego „ja”, wydając ostre sądy formułowane pod wpływem sympatii lub antypatii, szczególnie na temat konwencjonalnego świata rodziców, autorytetów, rutyny i zasad.

O ile 1 klasa była ciągle jeszcze rozświetlana blaskiem pozostałym po okresie, w którym nauczyciel klasowy prowadził klasę, to w 2 klasie światło to zanika całkowicie. Jest to jeden z najbardziej decydujących momentów w całym procesie stawania się̨ dorosłym człowiekiem. Pojawiła się indywidualność, której teraz grozi poważne niebezpieczeństwo rozproszenia się. Bardzo silna jest pokusa ucieczki w wewnętrzną̨ lub zewnętrzną emigrację, ucieczki od świata pełnego wyzwań, pokusa kurczowego trzymania się tego, co w dzieciństwie dawało pewność, chronienia się przed światłem dnia.