Program nauczania klasa 12 (IV LO)

Uczeń 4 klasy poszukuje ogólnego oglądu, w którym mógłby pogodzić dwie przeciwstawne siły. Siły te stopniowo coraz mocniej ujawniały się dzięki temu wszystkiemu, czego się uczył – chodzi mianowicie o napięcie powstające między postępującą indywidualizacją i stale rosnącą świadomością globalną. Te dwie tendencje będą się ujawniały podczas studiowania nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz w trakcie praktycznych doświadczeń. Program nauczania prowadził do odkrywania wewnętrznych i zewnętrznych związków i korelacji między ważnymi zjawiskami w świecie. Można się spodziewać, że uczniowie nauczyli się odnajdować własny wewnętrzny związek z treściami, które poznawali. Teraz pytanie, które w nich powstaje, ma odwrotny kierunek. To nie jest już pytanie: „Jak świat wpływa na moje życie?”, lecz: „Jak ja mogę wpływać na świat?”. Zadając to pytanie, trzeba uwzględnić bardzo konkretne warunki ekonomiczne, społeczne i dotyczące życia osobistego, polityki czy nauki. „Jestem pionkiem czy królem, rozgrywającym czy widzem? Gdzie jest moje miejsce w świecie?”.