Program nauczania klasa 9 (I LO)

Uczeń 1 klasy liceum (15 lat) dochodzi w rozwoju do takiego momentu, w którym jego wewnętrzne życie uczuciowe, poszukując niezależności, może przyjmować ekstremalne formy. Młody człowiek radykalnie dystansuje się nie tylko od poczucia, że żyje w bezpiecznym i pewnym świecie (jakie daje mu zarówno rodzina, jak i dziecięca niewinność), ale także od tego, czego się dotąd nauczył. Myślenie, uczucie i wola często są̨ ze sobą̨ w zupełnej sprzeczności. Gwałtownie domaga się swojej emocjonalnej niezależności przy niemal dziecinnej chęci oparcia się na dorosłym i potrzebie emocjonalnego komfortu.

Z drugiej strony, młodzi ludzie przejawiają̨ silną wolę zaangażowania się̨ w życie, która potrzebuje równie silnych, nadających jej kierunek ideałów. Uczeń 1 klasy poszukuje i potrzebuje klarownych wyjaśnień, pełnego sympatii zrozumienia ze strony dorosłych ze swojego otoczenia i dużej dozy serdecznego humoru, który niczym balsam łagodzi sprzeczności występujące w życiu i sprawia, że stają się one bardziej znośne. Sytuację ucznia rozpoczynającego liceum możemy ująć następująco:

·       budzenie się ostrej logiki i potencjału myślowego, które wymagają̨ zdystansowania się od siebie samego i innych ludzi;

·       poszukiwanie równowagi miedzy intelektem, emocjami i wolą kierowaną przez popędy;

·       doświadczanie wyłaniania się wyższego ideału człowieczeństwa;

·    poszukiwanie nowej harmonii ze światem, ale takiej, jakiej nie powinno się zdobywać kosztem utraty nowo odkrytej i ciągle jeszcze tymczasowej tożsamości i osobistej wolności.