Muzyka

   

Muzyka przemawia do człowieka sprawiając, że przeżywa on ją w swojej duszy. Tak samo jak w mowie, w muzyce rozróżnia się sferę związaną ze zrozumieniem, odczuwaniem oraz z ruchem. Dzieci poznają teorię muzyki, sfera odczuć przejawia się w melodii, harmonii i natężeniu dźwięków natomiast ruch jest związany bezpośrednio z rytmem. Wszystkie te trzy sfery odzwierciedlają we właściwy sobie sposób życie duszy człowieka przejawiające się w poznaniu, odczuwaniu i woli. Bardzo istotnym elementem jest, aby muzyki nie oddzielać od życia , więc pozwolamy uczniom przeżywać ją jako coś odwiecznie ludzkiego. 
Śpiewanie

Kładziemy szczególny nacisk na to dziecko radowało się obcowaniem z muzyką, sztuką tak bliską jego duszy.

Gra na instrumentach i chór szkolny

Uczniowe w naszej szkole mają kontakt z muzyką nie tylko na lekcji muzyki, ale też w ciągu dnia. W szkole istnieje chór szkolny, dzieci na lekcji głównej śpiewają i grają na instrumentach dostosowanych do wieku, ponieważ wiemy, że nauczanie muzyki powinno być zharmonizowane z rozwojem. pozwalając na zdrowy rozwój.

 Galeria zdjęć: