Struktura organizacyjna

Specyfika szkół waldorfskich polega na określonej strukturze organizacyjnej, którą można zaobserować również w naszej placówce.

Szkoła jest Stowarzyszeniem, które powstało dzięki współpracy nauczycieli, rodziców i przyjaciół pedagogiki. Spośród członków Stowarzyszenia wybierany jest Zarząd złożony z rodziców i nauczycieli. To Zarząd decyduje o najważniejszych kwestiach administracyjno-finansowych.

Jednak sercem Szkoły jest Kolegium Nauczycieli. Odpowiada ono za życie pedagogiczne szkoły. Członkami Kolegium Nauczycieli są wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole. Nie tworzą oni hierarchii. Przewodniczącym kolegium jest dyrektor szkoły. Nauczyciele spotykają się w roku szkolnym na cotygodniowych konferencjach. W czasie konferencji na bieżąco pracują nad pogłębianiem znajomości pedagogiki waldorfskiej, programem oraz metodyką i dydaktyką nauczania poszczególnych przedmiotów, omawiają postępy uczniów w nauce, a także sprawy organizacyjne szkoły.

Spośród kolegium nauczycieli wybierany jest dyrektor szkoły, który odpowiada za sprawne jej funkcjonowanie. Osoba ta pełni zarówno funkcję dyrektora, jak i nauczyciela. 

Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska to rodzice i nauczyciele, którym bliska jest pedagogika waldorfska i dobro uczniów. Stworzyliśmy Szkołę, która jest wartościowa i jest drugim domem dla naszych dzieci. Zaufanie, wsparcie i współpraca rodziców to podstawa działalności Szkół Waldorfskich na całym świecie. Każdy z rodziców może podjąć działania wspierające. Tak jak Wy liczycie na nas, tak my liczymy na Was!