Wartości Szkoły Waldorfskiej

                       
  "Dziecko przyjąć w głębokim szacunku, wychować w miłości i pozwolić mu odejść wolnym.” Rudolf Steiner

 

Zadaniem Szkoły i rodziców jest stworzenie takich warunków, aby dziecko uczyło się  niezauważenie. Przyświeca nam zasada, aby towarzyszyć młodemu człowiekowi na jego drodze tak, aby dopomóc mu w rozwoju, bez lęku - do wolności. 

Szkoła bez lęku oraz wychowanie do wolności

Każdy jest człowiekiem wolnym, ale jego wolność kończy się tam, gdzie narusza się wolność drugiej osoby. Szkoła wspiera wolność myślenia, uczuć i woli oraz uczy poszanowania granic drugiego człowieka. Szkoła bez lęku, tak często określa się szkołę waldorfską. Eliminowanie atmosfery lękowej jest tylko ubocznym efektem dążenia do ideału, który określamy jako "wychowanie do wolności".

Odpowiedzialność

Akceptujemy wspólną odpowiedzialność za funkcjonowanie szkoły oraz to, że w rozwoju naszych dzieci idea wolności i odpowiedzialności jest dla nas wszystkich wartością nadrzędną. Nauczyciel klasowy bierze odpowiedzialność za grupę dzieci w ciągu 8 lat nauki w szkole podstawowej oraz prowadzenie przez niego lekcji głównej (stanowiącej jeden z fundamentów pedagogiki waldorfskiej) w tym okresie. Dyscyplina w klasie jest utrzymywana poprzez zainteresowanie nauczanym przedmiotem oraz poprzez autorytet nauczyciela, a nie poprzez wymuszanie jej odgórnie np. systemem kar czy nagród.

Szacunek

Szacunek wyrażamy przez słuchanie siebie nawzajem, odpowiadanie na pytania i równe traktowanie wszystkich. Naturalnie występujące sytuacje konfliktowe są dla nas okazją poznania własnych potrzeb, zrozumienia problemu i znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich. Nie pouczamy się lecz słuchamy, próbując się zrozumieć, a potem podjąć działania naprawcze.

Przejrzystość i szczerość

Nasze działania są jawne, a reguły i kryteria są ogólnodostępne. W Szkole dbamy, aby wszyscy byli na bieżąco informowani o ważnych decyzjach, wydarzeniach i problemach. Kolegium informuje rodziców i uczniów o celach, wyzwaniach, postępach i ewentualnych trudnościach w edukacji czy zachowaniu.

Zaufanie

W przypadku występowania trudności w nauce czy zachowaniu ucznia Szkoła pomaga w znalezieniu najlepszego sposobu wyjścia z sytuacji. Rodzic natomiast współpracuje ściśle ze Szkołą, jak również ufa, że obrana droga jest słuszna. Wspólnie budujemy relacje, a trudne sytuacje są dla nas nie problemem, lecz wyzwaniem. W sytuacjach konfliktowych staramy się znaleźć wspólnie rozwiązanie, które każdego z nas wzbogaci.

Bezpieczeństwo i akceptacja

Szkoła tworzy życzliwą atmosferę poczucia bezpieczeństwa. Z jednej strony poprzez eliminację strachu i napięcia związanego z systemem ocen i egzaminów, z drugiej strony tworząc przestrzeń, w której każde dziecko czuje się akceptowane.

Zdrowie

Szkoła promuje zdrowy tryb życia poprzez: kontakt z naturą, przebywanie na świeżym powietrzu czy zdrowe żywienie. W naszej szkole proponujemy uczniom jedzenie wegetariańskie, z ekologicznych produktów, przygotowywane z miłością. 

 

„A kiedy już nauczysz się swobodnie biegać po górach ....

wskoczysz na swój najwyższy szczyt i utrzymasz równowagę,

a my będziemy Cię tylko podziwiać i asekurować z dołu..."